SCRAPMET

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spoločnosť SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o.  podniká v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku v zbere a zhodnocovaní využiteľných odpadov, ktoré sú zdrojom suroviny podporujúcej recyklačný priemysel. Prvoradým záujmom spoločnosti je recyklácia, t.j. spracovanie s konečnou separáciou odpadov (druhotných surovín a kompozitných materiálov, ktoré sú zdrojom sekundárnej suroviny),  na ktoré má v súčasnosti spoločnosť oprávnenie.

Prepravu zabezpečuje SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o.  vlastnou automobilovou prepravou. Spoločnosť SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o.  na prepravu používa v súčasnosti nákladné automobily, ktoré majú kontajnerové nadstavby a nakladače. SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. , má k dispozícii prepravné služby s vozidlami s hydraulickou rukou.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky