spať
04.01.2023 OU PO rozhodnutie R12 SV+kovy
C - 11.01.23 - elektro R12
7.2.2023 SCS Autorizácia na spracovanie EO-správoplat
7.2.2023 SCS Autorizácia na spracovanie st.vozidiel-správoplat